Uiteraard houdt De Ambulante Coach zich aan alle relevante wetgeving als het aankomt op privacy.

Aan het begin van de zorg, wordt uitgelegd wat dit betekend en wat er van de hulpverlener verwacht kan worden. Samenvattend komt dit neer op het feit dat De Ambulante Coach een dossier opstelt en hierin rapporteert, dat er zonder toestemming geen informatie uitgewisseld mag worden ( met uitzondering van wettelijke bepaling) en dat er op de achtergrond een gedragsdeskundige betrokken is die inhoudelijk op de hoogte is van het dossier.

U kunt de uitgebreide privacyregeling hieronder downloaden: