Opvoedondersteuning is een vorm van begeleiding die wordt ingezet ter ondersteuning van de opvoeder. De opvoeder hoeft niet altijd één of beide ouders te zijn. In sommige gevallen kan dit een pleegouder(s) zijn. Bij opvoedondersteuning staat centraal; opvoedondersteuning wordt geboden aan degene die de zorg draagt over één of meerdere kinderen en waarbij er zorgen bestaan op het gebied van de opvoedvaardigheden van deze opvoeder.