Observaties worden ingezet om zicht te krijgen op een opvoedsituatie. In overleg met de verwijzer worden observatiedoelen geformuleerd waarop de hulpverlener gaat observeren. Dit zijn vaak kortdurende, maar intensieve trajecten. Naast het zich krijgen op de opvoedsituatie, kunnen observaties ook ingezet worden om zicht te krijgen op de opvoedvaardigheden. Vaak is het een combinatie van beide.