Missie
De Ambulante Coach zet zich in voor kinderen die bedreigd worden in hun ontwikkeling en biedt passende zorg aan in de directe omgeving van het kind. Hierbij heeft het kind, diens systeem en vaak de doorverwijzer regie in het begeleidingsplan. Bij de uitvoering van dit plan wordt, indien mogelijk, het formele en informele netwerk betrokken. Hierbij ligt wel de nadruk op dat er gewerkt wordt met 1 plan zodat voor eenieder inzichtelijk is waaraan gewerkt wordt en door wie dit gedaan wordt.

Visie
Vanuit De Ambulante Coach worden enkel gekwalificeerde professionals ingezet die SKJ geregistreerd zijn of een traject tot registratie aan het volgen zijn. Professionals met expertise op verschillende vlakken dragen zorg voor kwalitatieve hulpverlening die de cliënt ten goede komt.