Bij De Ambulante Coach werken we zo veilig als kan en zo voorzichtig als mogelijk om een incident te voorkomen. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan het toch zo zijn dat er een incident plaatsvindt. Alle werknemers doen hun uiterste best om zorgvuldig en veilig te handelen tijdens een incident. Daarnaast zullen zij ook na het incident zorgdragen voor de jeugdige, de collega’s en de informatieverstrekking naar belanghebbenden.  
 
Om bovenstaande te waarborgen, heeft De Ambulante Coach een incidentenprotocol opgesteld.
Het uitgebreide incidentenprotocol kunt u hieronder downloaden: