In principe kan De Ambulante Coach begeleiding bieden aan alle jeugdigen en hun ouders/verzorgers. De uitzonderingen hierop zijn te vinden onder het kopje exclusiecriteria.

De begeleiding kan ingezet worden waar de cliënt dat wilt. Dit kan zijn thuis, buiten, op school of elders. En doordat er geen wachtlijst is, kan de zorg snel opgestart worden.

Hieronder zijn een aantal vormen van begeleiding waarvoor De Ambulante Coach ingezet kan worden. Staat uw hulpvraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op middels het contactformulier. of per mail via aanmelden@de-ambulantecoach.nl

Intensieve Ambulante Gezinsbegeleiding

1 : 1 Begeleiding

Observaties

Opvoedondersteuning

Begeleide omgang

Psycho-educatie