Helaas moet ook De Ambulante Coach zich beperken in het bieden van zorg en heeft de praktijk om die reden een aantal exclusiecriteria opgesteld. Deze criteria zijn hieronder opgesomd. Uiteraard zijn er ook voor onderstaande hulpvragen passende zorgaanbieders. Raadpleeg hiervoor de gemeente of de verwijzer.

  • Behandeling en opname is noodzakelijk
  • Ernstige verslaving waarvoor behandeling noodzakelijk is
  • Actieve psychoses of chronische psychotische episodes
  • Actieve suïcidaliteit waarbij er reeds plannen en/of poging(en) zijn uitgevoerd
  • Eetstoornis
  • Extreem externaliserend gedrag
  • De client is familie van een begeleider binnen De Ambulante Coach