Vanuit De Ambulante Coach kunnen hulpverleners ingezet worden om de omgang tussen een ouder en kind te begeleiden. In overleg met de verwijzer kan de rol van de hulpverlener bepaald worden; intensief en actief de omgang begeleiden of juist terughoudend en observerend de omgang begeleiding. Uiteraard is dit casusafhankelijk en altijd in overleg met de verwijzer.