Deze vorm van begeleiding wordt ingezet indien individuele begeleiding nodig is. Dat kan individuele begeleiding zijn omdat de jeugdige daar baat bij heeft. Echter kan dit ook ter ondersteuning zijn op bijvoorbeeld school, dagbesteding of een andere locatie waar de jeugdige ondersteuning nodig heeft.